اقامت سرمایه گذاری روسیه
Document
International MBA Academy

اخذ اقامت به روش سرمایه گذاری

برای اخذ اقامت در کشور روسیه بواسطه سرمایه گذاری ابتدا بایستی حداقل 10 درصد سهام یک شرکت 100/000/000 روبلی را خریداری نموده و این شرکت فقط در زمینه های تجاری مورد تائید دولت فعالیت نماید.

میزان مالیات و هزینه های اجتماعی پرداخت شده توسط فرد سرمایه گذار  (سه سال متوالی ) نبایستی کمتر از 6 میلیون روبل در سال باشد.

زمینه های تجاری که شرکت می تواند فعالیت داشته باشد به شرح زیر است :

کشاورزی ، نفت و گاز ، انرژی ، معدن و فلزات ، فناوری اطلاعات ، دارو ، فرآورده های غذایی ، منسوجات ، تحقیق و نوآوری 

Instagram
WhatsApp
Telegram

  انتخاب درست

فهرست
آماده پاسخگویی به شما هستم
ارسال