اخذ اقامت کاری روسیه

اخذ اقامت از طریق کاریابی

اخذ اقامت از طریق کاریابی یکی از روشهای مهاجرت بوده و با توجه به رشد اقتصادی کشور روسیه و اهمیت و توجه دولت روسیه به پیشرفت در وجوه مختلف اقتصادی بازار کار مناسبی را در این کشور پدید آورده است البته از طرف دیگر حجم بالای فارغ التحصیلان رشته های مختلف و قوانین جدید در استفاده از فارغ التحصیلان خارجی فضای رقابتی سنگسنس را در این کشور پدید آورده است.

بنابر قوانین مهاجرتی روسیه زمانی که یک تخصص وحرفه بتواند توسط یک فرد تبعه روس انجام گیرد امکان صدور مجوز برای یک فرد خارجی فراهم نمی آید. برای این امر فرد متقاضی بایستی با توجه به مهارت ها و تخصص های خاص خود از یک شرکت معتبر در روسیه دعوت به کار گرفته و ضمن اینکه مسلط به زبان روسی نیز باشد. هر فرد با گذشت 5 سال زندگی و کار در روسیه می تواند درخواست اقامت دائم و پاسپورت بنماید.

Instagram
WhatsApp
Telegram

  انتخاب درست

فهرست
آماده پاسخگویی به شما هستم
ارسال